AUTORSKA METODA FLASH

Innowacyjne podejście oparte na zasadzie 3xR (rewrite, repeat, remember). Cały materiał przyswajany jest wyłącznie na lekcji. Systematyczność oraz aktywność umysłowa na zajęciach jest warunkiem osiągnięcia ogromnych postępów w uczeniu się języka metodą FLASH, czego dowodem są nasi dotychczasowi kursanci. Na zajęciach stawiamy na elastyczność w przełączaniu się w różnych sytuacjach życia codziennego, w podróży turystycznej czy biznesowej.

FLASH to idealna metoda aktywizującą stworzona z myślą o dorosłych. Komunikatywny angielski bez powtarzania w domu. Tematy zajęć dostosowane są indywidualnie do potrzeb w rozmowie z metodykiem.


Elementy metody FLASH wplatane są również na zajęciach dla młodzieży szkolnej, w celu ekspresowego i trwałego przyswojenia fraz i słownictwa.

Nie masz czasu powtarzać w domu? Brak Ci motywacji, bo nie widzisz efektów dotychczasowej pracy? Metoda FLASH jest idealna właśnie dla Ciebie. Uczymy się tego co celowe, pożyteczne i przydatne!