512 121 255

Tadeusza Kościuszki 31, 45-062 Opole, Poland

©2019 by PS/Progress. Proudly created with Wix.com

AUTORSKA METODA FLASH

Innowacyjne podejście oparte na zasadzie 3xR (rewrite, repeat, remember). Cały materiał przyswajany jest wyłącznie na lekcji. Systematyczność oraz aktywność umysłowa na zajęciach jest warunkiem osiągnięcia ogromnych postępów w uczeniu się języka metodą FLASH, czego dowodem są nasi dotychczasowi kursanci. Na zajęciach stawiamy na elastyczność w przełączaniu się w różnych sytuacjach życia codziennego, w podróży turystycznej czy biznesowej.

FLASH to idealna metoda aktywizującą stworzona z myślą o dorosłych. Komunikatywny angielski bez powtarzania w domu. Tematy zajęć dostosowane są indywidualnie do potrzeb w rozmowie z metodykiem.


Elementy metody FLASH wplatane są również na zajęciach dla młodzieży szkolnej, w celu ekspresowego i trwałego przyswojenia fraz i słownictwa.

Nie masz czasu powtarzać w domu? Brak Ci motywacji, bo nie widzisz efektów dotychczasowej pracy? Metoda FLASH jest idealna właśnie dla Ciebie. Uczymy się tego co celowe, pożyteczne i przydatne!