top of page

KURSY JĘZYKOWE

English pupils (3).png

PUPILS - DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM / WCZESNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Kurs dla najmłodszych. Nauczamy języka głównie przez zabawę, uruchamiając wyobraźnie przez obrazy i dźwięki oraz tworząc w głowie skojarzenia. Stawiamy nacisk na wypowiedzi pełnymi, prostymi zdaniami. Materiał dopasowywany jest we współpracy ze szkolnym programem.
Zajęcia odbywają się w grupach 2-4 osobowych.

PRO - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Zapoznajemy się z formą egzaminu i możliwymi formami sprawdzania języka. Łączymy zagadnienia gramatyczne ze słownictwem, przyswajamy czasowniki frazowez wykorzystaniem autorskiej metody 3R. Uczymy się tworzyć złożone wypowiedzi zarówno w wypowiedziach ustych, jak i pisemnych.
Zajęcia odbywają się w grupach 2-4 osobowych.

English pupils (1).png
English pupils (4).png

FOCUS/FOCUS+ - EGZAMIN MATURALNY

Kurs dla maturzystów.
FOCUS to oferta skierowana dla poziomu podstawowego. Oswajamy się z formą egzaminu, powtarzamy zagadnienia gramatyczne, słownictwo i czasowniki frazowe i przyswajamy z wykorzystaniem autorskiej metody 3R.
FOCUS+ to oferta skierowana dla poziomu rozszerzonego. Skupiamy się na poszerzaniu słownictwa i na skomplikowanych formach gramatycznych jak przykładowo parafrazy i inwersje. 
Zajęcia mogą być prowadzone całkowicie w języku angielskim przez native speakera.
Zajęcia odbywają się w grupach 2-4 osobowych.

JĘZYK NIEMIECKI

W naszej szkole dostępny jest również kurs języka niemieckiego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w kameralnych grupach 2-4 osobowych. Podczas kursu stawiamy głównie na komunikatywność w sytuacjach życiowych: w sklepie, restauracji, hotelu czy na lotnisku. Tak, aby podróżowanie po świecie stało się łatwiejsze. Ponadto na zajęciach omawiane są najważniejsze zasady gramatyczne, które pozwolą wykorzystywać umiejętności językowe w sposób zrozumiały i poprawny.
Z nami przełamiesz barierę językową!

Nauczyciel pomaga studenta
English pupils (6).png

A-BOARD
POLISH FOR FOREIGNERS

Zajęcia języka polskiego prowadzone w języku angielskim lub polskim w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka polskiego. Wszystko, czego potrzebujesz w codziennym życiu w Polsce.

Polish classes for english speakers. Everything you need for day-to-day interactions with Poles.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych.

Nie umiesz się odnaleźć w naszej ofercie? Skontaktuj się z nami, ustalimy plan indywidualnie pod Ciebie!

Kursy językowe: Courses
bottom of page