SCIENCE DIRECT

PRZEDMIOTY SZKOLNE

Zajęcia z przedmiotów szkolnych pomogą w przygotowaniu do bieżących sprawdzianów i lekcji oraz do egzaminu ósmoklasisty. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-4-osobowych.