top of page

Przedmioty szkolne

PRZEDMIOTY SZKOLNE

Zajęcia z przedmiotów szkolnych pomogą w przygotowaniu do bieżących sprawdzianów i lekcji oraz do egzaminu ósmoklasisty. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-4-osobowych.

Język polski

Matematyka

Język niemiecki

Język angielski

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty ścisłe: News & Updates
bottom of page